Warunki rezerwacji

  Rezerwacja

  [multistep "1-2-/noclegi/rezerwacja"]

  Warunki rezerwacji usług noclegowych

  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

  I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

  1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
   a) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji
   b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem.
   c) osobiście w recepcji
  2. Potwierdzeniem i gwarancją rezerwacji Gościa jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
  3. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto w formie przelewu bankowego, w formie obciążenia karty kredytowej lub wpłaty gotówki w recepcji.
  4. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację (w przypadku potwierdzenia pisemnego).
  5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
  6. Dane konta bankowego, na który należy wpłacić zadatek:
   Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
   ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg
   Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Kołobrzeg
   SWIFT: PPABPLPK
   Konto: PL 26 2030 0045 1110 0000 0185 5150
  7. Pozostała kwota płatna w recepcji przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
  8. Wpłacony zadatek w przypadku rezygnacji z usługi nie podlega zwrotowi.
   Istnieje możliwość wykorzystania wpłaconego zadatku do końca bieżącego roku kalendarzowego, w którym zadatek został wpłacony.
  9. W przypadku skrócenia pobytu, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

  KONTAKT

  Recepcja

  tel. 94 35 455 60 wew. 7 (07:00-15:00 od poniedziałku do piątku)
  ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg

  Sprzedaż i marketing:


  tel. 94 35 455 60 wew. 543
  email ckp@ckp.info.pl