Klauzula Informacyjna – RODO

  Rezerwacja

  [multistep "1-2-/noclegi/rezerwacja"]

  Klauzula Informacyjna

  Klauzula Informacyjna
  dotycząca gości warsztatów szkolnych CKZ Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich
  Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 13, 78 – 100 Kołobrzeg
  2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich jest Dariusz Pluciński, dane kontaktowe: ido@ekonom.kolobrzeg.pl
  3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku rejestracją usługi turystycznej lub w związku z kontaktem z nami w sprawie zamówień, wycen czy rezerwacji, komunikacji e-mail, telefonicznej lub za pomocą portali naszych partnerów.
  5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO z siedzibą w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail jest dobrowolna i wymaga osobnej zgody.
  13. W warsztatach szkolnych CKZ Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich

  KONTAKT

  Recepcja

  tel. 94 35 455 60 wew. 7 (07:00-15:00 od poniedziałku do piątku)
  ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg

  Sprzedaż i marketing:


  tel. 94 35 455 60 wew. 543
  email ckp@ckp.info.pl