O nas

  Rezerwacja

  [multistep "1-2-/noclegi/rezerwacja"]

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

  ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu należy do ścisłej czołówki polskich szkół ponadgimnazjalnych, zajmujących się najwyższej jakości edukacją zawodową w obszarach: administracyjno-biurowym, turystyczno-gastronomicznym, elektrycznoelektronicznym. Zespół działa od ponad 45 lat, nieprzerwanie zajmując czołowe miejsca w rankingach krajowych (np. Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – PERSPEKTYWY od 2014 do 2018) i systematycznie poprawiając pozycje także w edukacyjnych inicjatywach szkół z krajów Unii Europejskiej, należących do Europejskiego Zrzeszenia Szkół Hotelarsko–Gastronomiczno–Turystycznych (AEHT) z siedzibą w Luksemburgu oraz zaprzyjaźnionych szkół zawodowych z Niemiec i Danii.Misją szkoły jest kształcenie nowoczesnych, rozumiejących współczesny świat i swoją rolę w świecie odpowiedzialnych liderówbiznesu, informatyki, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, turystyki, organizacji reklamy – przygotowanych zarówno do tego, by przewodzić innym, jak i do tego, by stale doskonalić i rozwijać własne umiejętności, wiedzę i talent w oparciu o nowoczesną bazę i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wspieraną działaniami zatrudnionych w szkolne: doradcy metodycznego, doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga. Rozumiejąc swoją misję i wyzwania współczesnej gospodarki w roku 2008 szkoła przejęła trzygwiazdkowy hotel „Centrum”, będącym gospodarstwem pomocniczym, na bazie, którego utworzyła Centrum Kształcenia Praktycznego. Z chwilą przejęcia placówki przez szkołę działalność CKP ZSE-H rozszerzyła swoją działalność edukacyjną i nastąpiła dynamika jego rozwoju. Bowiem nawiązano ścisłą współpracę z wieloma małymi szkołami w Polsce, które nie posiadały praktycznej bazy szkoleniowej, wprowadzono organizację praktyk zawodowych także w wakacje ( a więc cały rok). A było to możliwe bowiem szkoła oprócz nauczycieli zatrudnia pracowników komercyjnych, instruktorów, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą. Z dniem 01.09.2019 r. Centrum Kształcenia Praktycznego zostało przekształcone  na Centrum Kształcenia Zawodowego.

  CKZ jest jednostką organizacyjną podległą ZSE-H i stanowi bazę szkoleniową w zakresie praktycznej nauki w zawodach : technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik kelner. CKZ jest nowoczesną bazą dydaktyczną posiadającą bardzo bogate wyposażenie. W roku 2013 za środki unijne oddano do użytku nową pracownię gastronomiczną na 6 stanowisk, spełniającą europejskie standardy i przeznaczoną wyłącznie jako pracownię ćwiczeniową i egzaminacyjną, także pracownię turystyczną oraz wcześniej także pracownię językową. Ponadto CKZ posiada atrakcyjną bazę noclegową ( 85 miejsc noclegowych na poziomie 3 – gwiazdkowego hotelu. Placówka szkoleniowa posiada ponadto;

  • 2 sale konferencyjne wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny,
  • trzy pracownie gastronomiczne,
  • dwie pracownie konsumenckie,
  • cukiernię,
  • pracownie hotelarską,
  • pracownie komputerową

  CKZ ZSE-H współpracuje z ponad 20 placówkami z całej Polski, które przysyłają na praktyki zawodowe uczniów w okresie całego roku. Szkoła to Lider Edukacji Zawodowej(tytuł nadany przez MEN) Szkoła z Klasą, Szkoła Przedsiębiorczości, Bezpieczna Szkoła, Zachodniopomorska Szkoła Jakości, Szkoła bez
  przemocy, Szkoła wdrażająca modułowe programy kształcenia zawodowego, Szkoła odkrywców talentów, Członek Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, członek Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno – Uzdrowiskowego, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki. Szkoła objęta patronatem akademickim Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, współpracuje także z Uniwersytetem Szczecińskim i Politechnika Koszalińską. CKZ ściśle współpracuje z branżą w zakresie organizacji różnego rodzaju kursów i szkoleń gdzie prowadzącymi trenerami są doradcy kulinarni międzynarodowych firm Chefs Culinar i Unilever. Placówka prowadząc kształcenie – uczenie się przez całe życie i zintegrowanie edukacji dorosłych z systemem oświaty, daje możliwość bezpłatnego podwyższania kwalifikacji poprzez bardzo bogatą ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów kompetencji ogólnych oraz kursów umiejętności zawodowych. Współpracuje także z lokalnym biznesem tj. zakładami pracy ośrodkami sanatoryjno – wypoczynkowymi, hotelami. Ważny punkt działalności szkoły to doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów hotelarsko – gastronomiczno – turystycznych. Organizuje kilka razy w roku warsztaty w zakresie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych dla nauczycieli sektora HOGATUR. Aranżuje konferencje branżowe dla nauczycieli przedmiotów hotelarskich. Prowadzi doskonalenie zawodowe kadry hotelarsko – gastronomicznej zatrudnionej w zakładach regionu zachodniopomorskiego.

  Placówka organizuje także konferencje dla dyrektorów szkół gastronomiczno – hotelarskich- turystycznych.

  Stara się wykorzystać nowoczesną bazę dydaktyczną do organizacji doskonalenia umiejętności zawodowych

  nauczycieli poprzez szkolenia tematyczne i branżowe. Ściśle współdziała MOPS- em i PUP w zakresie
  różnych form doskonalenia dla bezrobotnych z regionu kołobrzeskiego.

  W CKZ w ciągu roku odbywa różne formy praktycznej nauki zawodu ponad 300 uczniów i słuchaczy z 20 polskich szkół zawodowych.

  Szkoła bierze udział w realizacji projektów Unii Europejskiej w ramach programów :

  Interreg, Erasmus+, Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  CKZ ZSE-H uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminów zawodowych oraz w kształceniu ustawicznym.

  Formy kształcenia realizowane przez CKZ;

  1. kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  2. kursy umiejętności zawodowych, które obejmują jedna z części kwalifikacji wyodrębnioną z danej kwalifikacji,
  3. kursy umiejętności ogólnych – oparte o wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  4. Inne formy pozaszkolne np. kursy z zakresu nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych czy też kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych

  KONTAKT

  Recepcja

  tel. 94 35 455 60 wew. 7 (07:00-15:00 od poniedziałku do piątku)
  ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg

  Sprzedaż i marketing:


  tel. 94 35 455 60 wew. 543
  email ckp@ckp.info.pl