Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zawód:

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.
Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw i napojów, ocenia jakość surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z obowiązującymi recepturami, normami i wymogami sanitarnymi, kalkuluje i rozlicza produkcję, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje proces zaopatrzenia, produkcji gastronomicznej. Planuje, organizuje i nadzoruje usługi gastronomiczne w zakładzie i w formie cateringu.

Praca: zakłady gastronomiczne, gastronomia hotelowa, firmy cateringowe. Może prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest to zawód pożądany we wszystkich krajach UE

  • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. może uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

KONTAKT

Recepcja

tel. 94 35 455 60 wew. 7

Sekretariat:


tel. 94 35 455 60 wew. 501
email sekretariat@ckp.info.pl