Kursy Umiejętności Zawodowych

Kurs Umiejętności Zawodowych

Jest krótką formą kształcenia zawodowego z zakresu wybranych zagadnień podstawy programowej kształcenia w zawodach, w zakresie:

  1. jednej części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
  2. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
  3. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

Osoba, która ukończyła Kurs Umiejętności Zawodowych i podejmuje kształcenie na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym KKZ, może być zwolniona z zajęć, które były już prowadzone w ramach ukończonego kursu umiejętności zawodowych (KUZ).

Zwolnienie następuje po złożeniu wniosku przez zainteresowanego słuchacza i przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Takie rozwiązanie umożliwia stopniowe zdobywanie kwalifikacji poprzez uczenie się na krótszych kursach umiejętności zawodowych i możliwości zaliczenia efektów takiego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Wybierz i zapisz się na Kurs Umiejętności Zawodowych, jeśli ta forma kształcenia:
1 – jest Ci potrzebna w pracy
2 – chcesz potwierdzić swoje kwalifikacje
3 – jesteś nią zainteresowany

KONTAKT

Recepcja

tel. 94 35 455 60 wew. 7

Sekretariat:


tel. 94 35 455 60 wew. 501
email sekretariat@ckp.info.pl