Kurs Kompetencji Ogólnych

Kurs Kompetencji Ogólnych

SZANSĄ DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY GIMNAZJUM LUB PRZERWAŁY NAUKĘ W SZKOŁACH RÓŻNEGO TYPU!

Kurs kompetencji ogólnych jest formą kształcenia ustawicznego. Program nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Umożliwia on po zdaniu egzaminów eksternistycznych ukończenie:

  • szkoły średniej

Aby uzyskać potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły średniej zawodowej lub liceum ogólnokształcącego należy złożyć egzaminy eksternistyczne (OKE) z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.
Osoba uczestnicząca w kształceniu na Kursie Kompetencji Ogólnych, może jednocześnie odbywać naukę na kilku kursach.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
Kursy Kompetencji Ogólnych (KKO) są skierowane między innymi dla osób, które chcą uzyskać dyplom w zawodzie (poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym a nie mają wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły średniej.

Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Aby uzyskać potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie średniej szkoły zawodowej należy złożyć egzaminy eksternistyczne przed OKE z zakresu wszystkich przedmiotów wymienionych w tabeli.

Osoba uczestnicząca w kształceniu na KKO, może jednocześnie odbywać naukę na kilku kursach.

Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla średniej szkoły zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
Zajęcia w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Kursy Kompetencji Ogólnych mogą odbywać się z przedmiotów i w wymiarze określonym poniżej w tabeli:
Czas trwania: około 1 roku
Liczba godzin kształcenia wszystkich kursów na poziomie szkoły średniej: 540.
Wymagania wstępne dla uczestników: ukończenie 8 letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Przedmiot nauczania Liczba godzin
Język polski 100
Matematyka 100
Język obcy 100
Historia 30
WOS 30
Podstawy Przedsiębiorczości 30
Geografia 30
Biologia 30
Chemia 30
Fizyka 30
Informatyka 30
Razem 540

KONTAKT

Recepcja

tel. 94 35 455 60 wew. 7

Sekretariat:


tel. 94 35 455 60 wew. 501
email sekretariat@ckp.info.pl