informacje ogólne - Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im.E.Gierczak w Kołobrzegu

Idź do spisu treści

Menu główne:

informacje ogólne

kursy i szkolenia > kursy umiejętności zawodowych
Kurs Umiejętności Zawodowych
 
Jest krótką formą kształcenia zawodowego z zakresu wybranych zagadnień podstawy programowej kształcenia w zawodach, w zakresie:
1) jednej części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

Osoba, która ukończyła Kurs Umiejętności Zawodowych i podejmuje kształcenie na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym KKZ, może być zwolniona z zajęć, które były już prowadzone w ramach ukończonego kursu umiejętności zawodowych (KUZ).

Zwolnienie następuje po złożeniu wniosku przez zainteresowanego słuchacza i przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Takie rozwiązanie umożliwia stopniowe zdobywanie kwalifikacji poprzez uczenie się na krótszych kursach umiejętności zawodowych i możliwości zaliczenia efektów takiego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

 
Wybierz i zapisz się na  Kurs Umiejętności Zawodowych, jeśli ta forma kształcenia:
1 - jest Ci potrzebna w pracy
2 - chcesz potwierdzić swoje kwalifikacje
3 - jesteś nią zainteresowany
Kontakt: 
wicedyrektor ds. CKP
Janusz Budzik

tel. 94 35 455 60 wew. 501
email zseh-kg@wp.pl

Recepcja:
tel. 94 35 455 60 wew. 7
email ckp@ckp.info.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego