informacje ogólne - Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im.E.Gierczak w Kołobrzegu

Idź do spisu treści

Menu główne:

informacje ogólne

kursy i szkolenia > kursy kompetencji ogólnych
Kurs Kompetencji Ogólnych

SZANSĄ DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY GIMNAZJUM  LUB PRZERWAŁY NAUKĘ W SZKOŁACH RÓŻNEGO TYPU!!!

Kurs kompetencji ogólnych jest formą kształcenia ustawicznego. Program nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 Umożliwia on po zdaniu egzaminów  eksternistycznych  ukończenie:
  • szkoły średniej
Aby uzyskać potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły średniej zawodowej lub liceum ogólnokształcącego należy złożyć egzaminy eksternistyczne (OKE) z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.
Osoba uczestnicząca w kształceniu na Kursie Kompetencji Ogólnych, może jednocześnie odbywać naukę na kilku kursach.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
Kursy Kompetencji Ogólnych (KKO) są skierowane między innymi dla osób, które chcą uzyskać dyplom w zawodzie (poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym a nie mają wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły średniej.

Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Aby uzyskać potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie średniej szkoły zawodowej należy złożyć egzaminy eksternistyczne przed OKE z zakresu wszystkich przedmiotów wymienionych w tabeli.

Osoba uczestnicząca w kształceniu na KKO, może jednocześnie odbywać naukę na kilku kursach.

Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla średniej szkoły zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
Zajęcia w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Kursy Kompetencji Ogólnych mogą odbywać się z przedmiotów i w wymiarze określonym poniżej w tabeli:
Czas trwania : około 1 roku
Liczba godzin kształcenia wszystkich kursów na poziomie szkoły średniej -  540.
Wymagania wstępne dla uczestników: ukończenie 8 letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Plan nauczania :

Przedmiot nauczania
Liczba godzin
Język polski
100
Matematyka
100
Język obcy
100
Historia
30
WOS
30
Podstawy Przedsiębiorczości
30
Geografia
30
Biologia
30
Chemia
30
Fizyka
30
Informatyka
30
Razem
540
Kontakt: 
wicedyrektor ds. CKP
Janusz Budzik

tel. 94 35 455 60 wew. 501
email zseh-kg@wp.pl

Recepcja:
tel. 94 35 455 60 wew. 7
email ckp@ckp.info.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego